Mikä on EESTEC?

EESTEC tulee sanoista Electrical Engineering STudents' European assoCiation. Se on Euroopan teknillisten yliopistojen sähkö- ja tietotekniikan opiskelijoille suunnattu kansainvälinen järjestö. Tällä hetkellä paikallisjärjestöjä (Local Committee, LC) on aktiivisena 53 kappaletta kaikkiaan 28 maassa ja jäseninä on jo kaikkiaan useampi tuhat opiskelijaa. EESTECin päätehtävänä on auttaa jäseniään saamaan ja kehittämään kansainvälisiä kontakteja muiden saman alan opiskelijoiden ja yliopistojen kanssa. Tämän mahdollistavat EESTECin monet workshopit, kulttuurivaihdot ja motivaatiotapahtumat niin kansainvälisellä kuin paikallisella tasolla. Kansainväliset vaihdot ovat viikon mittaisia ja koostuvat työpajoista, joissa yleensä käydään projektiluontoisesti lyhyt kurssi järjestäjän valitsemasta aiheesta. Kulttuurivaihdot ovat vapaampia tapahtumia ja niiden tarkoituksena on nimensä mukaan tutustuttaa vieraiijat paikalliseen kulttuuriin. Voit lukea lisää EESTECin virallisilta kotisivuilta.


EESTEC LC Tampere?
LC Tampere on yksi EESTECin perustajajäsenistä, eli on ollut mukana toiminnassa jo vuodesta 1986. Vuoteen 2001 saakka EESTEC LC Tampere oli osa Sähkökiltaa, mutta vuonna 2001 itsenäistyi omaksi Tampereen Teknillisen Yliopiston ylioppilaskunnan alayhdistykseksi. Vuotuinen ohjelma koostuu erinäisistä paikallisista tapahtumista ja osallistumisesta muiden LC:iden järjestämiin vaihtoihin -- ja tietenkin järjestämme oman kansainvälisen tapahtumamme. Osallistumme myös EESTECin kongressiin ja yleiskokouksiin.